Икономика

Малайзия. Икономика, 1970-2016

Малайзия. Икономика, размер

Малайзия. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт3.924.544.093.8255.0296.5
Брутен национален доход3.823.642.286.2246.9287.4
Добавена стойност3.724.544.796.8252.6292.9

Picture. Малайзия. Икономика, дял, %, 1970-2016

Малайзия. Икономика, ръст

Picture. Малайзия. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Малайзия. Икономика, структура

Малайзия. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство29.823.015.08.310.28.9
Промишленост24.437.237.743.037.435.7
Строителство3.94.63.83.83.54.5
Търговия12.49.913.413.016.518.1
Транспорт5.44.95.86.88.48.7
Услуги24.120.424.325.124.024.1

Picture. Малайзия. Икономика, структура, %, 2016

Малайзия. Икономика, качество

Малайзия. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт358.01 775.02 441.04 045.09 071.09 508.0
Селско стопанство103.2408.7371.4347.8915.3837.9
Промишленост84.3659.8934.81 796.03 362.13 350.4

Picture. Малайзия. Икономика, качество, 1970-2016

Малайзия. Международна търговия

Малайзия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ1.814.132.8112.4221.7199.3
Внос1.613.531.994.3181.1180.3
Нетен износ0.160.610.9018.040.619.0

Picture. Малайзия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Малайзия. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор13.312.5
Ресурсно базирана икономика21.418.1
Производство на ниски технологии10.510.1
Производство на средни технологии18.025.4
Производство на високи технологии36.032.0
др.0.811.9

Малайзия. Икономика, перспектива

Picture. Малайзия. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir