Икономика

Мозамбик. Икономика, 1970-2016

Мозамбик. Икономика, размер

Мозамбик. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт3.65.73.55.010.210.9
Брутен национален доход3.65.83.44.09.810.7
Добавена стойност3.35.23.24.49.610.2

Picture. Мозамбик. Икономика, дял, %, 1970-2016

Мозамбик. Икономика, ръст

Picture. Мозамбик. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Мозамбик. Икономика, структура

Мозамбик. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство35.937.137.122.828.924.1
Промишленост30.731.116.518.916.518.8
Строителство3.23.31.94.12.12.2
Търговия9.99.413.919.113.415.1
Транспорт8.17.612.116.213.710.4
Услуги12.211.518.418.925.429.3

Picture. Мозамбик. Икономика, структура, %, 2016

Мозамбик. Икономика, качество

Мозамбик. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт395.0484.0266.0278.0419.0379.0
Селско стопанство130.3164.190.755.9114.685.5
Промишленост111.5137.840.446.365.266.7

Picture. Мозамбик. Икономика, качество, 1970-2016

Мозамбик. Международна търговия

Мозамбик. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.120.190.220.643.23.8
Внос0.741.21.42.04.78.4
Нетен износ-0.62-0.96-1.1-1.3-1.5-4.6

Picture. Мозамбик. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Мозамбик. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор60.212.0
Ресурсно базирана икономика25.530.5
Производство на ниски технологии1.313.6
Производство на средни технологии5.328.8
Производство на високи технологии0.5110.8
др.7.24.3

Мозамбик. Икономика, перспектива

Picture. Мозамбик. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir