Икономика

Нова Каледония. Икономика, 1970-2016

Нова Каледония. Икономика, размер

Нова Каледония. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт0.381.22.53.49.49.4
Брутен национален доход0.381.22.53.49.49.4
Добавена стойност0.381.22.53.28.28.6

Picture. Нова Каледония. Икономика, дял, %, 1970-2016

Нова Каледония. Икономика, ръст

Picture. Нова Каледония. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Нова Каледония. Икономика, структура

Нова Каледония. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство4.33.02.02.41.41.4
Промишленост33.924.219.316.915.114.7
Строителство3.99.15.79.110.411.5
Търговия34.421.323.012.313.312.8
Транспорт3.13.75.67.37.67.3
Услуги20.438.644.552.152.352.3

Picture. Нова Каледония. Икономика, структура, %, 2016

Нова Каледония. Икономика, качество

Нова Каледония. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт3 592.08 147.014 898.016 026.037 266.034 641.1
Селско стопанство154.5243.8299.4350.9442.4449.2
Промишленост1 217.41 974.92 871.42 514.54 939.74 613.9

Picture. Нова Каледония. Икономика, качество, 1970-2016

Нова Каледония. Международна търговия

Нова Каледония. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.190.420.560.781.91.7
Внос0.240.480.891.34.54.3
Нетен износ-0.047-0.067-0.34-0.51-2.6-2.6

Picture. Нова Каледония. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Нова Каледония. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор1.49.8
Ресурсно базирана икономика44.037.8
Производство на ниски технологии0.5314.3
Производство на средни технологии51.426.4
Производство на високи технологии0.9310.0
др.1.81.8

Нова Каледония. Икономика, перспектива

Picture. Нова Каледония. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir