Икономика

Нигер. Икономика, 1970-2016

Нигер. Икономика, размер

Нигер. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт0.432.72.61.75.77.5
Брутен национален доход0.432.62.61.75.77.4
Добавена стойност0.412.62.61.65.37.1

Picture. Нигер. Икономика, дял, %, 1970-2016

Нигер. Икономика, ръст

Picture. Нигер. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Нигер. Икономика, структура

Нигер. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство50.842.834.041.243.841.1
Промишленост13.716.114.810.414.014.8
Строителство2.95.82.62.32.73.2
Търговия10.612.018.517.115.313.5
Транспорт3.74.14.96.66.56.6
Услуги18.419.225.222.417.720.7

Picture. Нигер. Икономика, структура, %, 2016

Нигер. Икономика, качество

Нигер. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт95.0450.0329.0152.0348.0364.0
Селско стопанство46.6188.0109.459.2142.3141.2
Промишленост12.570.847.615.045.550.8

Picture. Нигер. Икономика, качество, 1970-2016

Нигер. Международна търговия

Нигер. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.0600.610.530.321.31.3
Внос0.0890.930.720.462.82.4
Нетен износ-0.029-0.33-0.19-0.13-1.5-1.1

Picture. Нигер. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Нигер. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор20.013.9
Ресурсно базирана икономика41.923.4
Производство на ниски технологии2.18.6
Производство на средни технологии2.624.8
Производство на високи технологии20.126.4
др.13.22.9

Нигер. Икономика, перспектива

Picture. Нигер. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir