Икономика

Нигерия. Икономика, 1970-2016

Нигерия. Икономика, размер

Нигерия. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт23.9198.568.374.6369.1404.6
Брутен национален доход25.1198.867.370.8347.6395.9
Добавена стойност23.2171.054.069.5363.4400.4

Picture. Нигерия. Икономика, дял, %, 1970-2016

Нигерия. Икономика, ръст

Picture. Нигерия. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Нигерия. Икономика, структура

Нигерия. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство24.118.224.621.323.921.2
Промишленост10.017.822.326.522.414.8
Строителство11.29.63.63.32.93.6
Търговия11.712.916.116.416.921.3
Транспорт13.816.98.211.412.212.9
Услуги29.224.525.321.021.726.3

Picture. Нигерия. Икономика, структура, %, 2016

Нигерия. Икономика, качество

Нигерия. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт427.02 702.0717.0610.02 327.02 176.0
Селско стопанство99.9424.3139.3121.4547.4456.6
Промишленост41.3414.0126.3151.0514.1318.9

Picture. Нигерия. Икономика, качество, 1970-2016

Нигерия. Международна търговия

Нигерия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ1.826.315.425.093.238.4
Внос1.317.56.18.964.246.9
Нетен износ0.548.89.416.029.1-8.5

Picture. Нигерия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Нигерия. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор90.611.2
Ресурсно базирана икономика5.424.5
Производство на ниски технологии1.512.1
Производство на средни технологии1.339.4
Производство на високи технологии0.1512.4
др.1.10.39

Нигерия. Икономика, перспектива

Picture. Нигерия. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir