Икономика

Никарагуа. Икономика, 1970-2016

Никарагуа. Икономика, размер

Никарагуа. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт1.12.73.65.18.813.2
Брутен национален доход1.02.43.24.98.512.9
Добавена стойност1.12.53.24.67.911.9

Picture. Никарагуа. Икономика, дял, %, 1970-2016

Никарагуа. Икономика, ръст

Picture. Никарагуа. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Никарагуа. Икономика, структура

Никарагуа. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство14.214.319.619.718.717.3
Промишленост18.624.316.816.020.421.0
Строителство4.54.24.56.13.95.8
Търговия15.614.518.916.916.717.2
Транспорт10.611.78.65.86.25.6
Услуги36.530.931.535.434.233.1

Picture. Никарагуа. Икономика, структура, %, 2016

Никарагуа. Икономика, качество

Никарагуа. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт475.0833.0858.01 013.01 526.02 151.0
Селско стопанство67.2108.2151.5180.7259.2335.2
Промишленост87.8184.3130.0146.7281.7407.1

Picture. Никарагуа. Икономика, качество, 1970-2016

Никарагуа. Международна търговия

Никарагуа. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.180.370.551.23.55.2
Внос0.180.610.892.45.27.5
Нетен износ0.0012-0.23-0.35-1.2-1.7-2.4

Picture. Никарагуа. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Никарагуа. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор30.014.1
Ресурсно базирана икономика15.421.8
Производство на ниски технологии31.319.8
Производство на средни технологии15.830.8
Производство на високи технологии0.2812.7
др.7.20.72

Никарагуа. Икономика, перспектива

Picture. Никарагуа. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir