Икономика

Нидерландия. Икономика, 1970-2016

Нидерландия. Икономика, размер

Нидерландия. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт37.7192.7314.3412.8836.4777.2
Брутен национален доход38.4194.4312.1420.9843.2767.9
Добавена стойност34.5176.8289.1370.4752.0698.0

Picture. Нидерландия. Икономика, дял, %, 1970-2016

Нидерландия. Икономика, ръст

Picture. Нидерландия. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Нидерландия. Икономика, структура

Нидерландия. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство5.63.74.32.51.91.8
Промишленост28.326.023.419.316.815.2
Строителство9.06.95.75.45.44.7
Търговия14.212.614.315.814.716.2
Транспорт8.67.68.69.79.79.8
Услуги34.343.243.747.351.652.2

Picture. Нидерландия. Икономика, структура, %, 2016

Нидерландия. Икономика, качество

Нидерландия. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт2 898.013 618.020 999.025 920.050 135.045 753.0
Селско стопанство148.0463.5832.5580.6859.6751.6
Промишленост749.53 250.94 516.84 483.97 553.86 265.0

Picture. Нидерландия. Икономика, качество, 1970-2016

Нидерландия. Международна търговия

Нидерландия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ16.497.8172.2274.5601.8640.8
Внос16.495.5156.4247.5531.9555.3
Нетен износ-0.00412.315.727.069.985.6

Picture. Нидерландия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Нидерландия. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор15.417.5
Ресурсно базирана икономика23.619.1
Производство на ниски технологии11.314.2
Производство на средни технологии26.123.8
Производство на високи технологии20.022.7
др.3.62.7

Нидерландия. Икономика, перспектива

Picture. Нидерландия. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir