Икономика

Норвегия. Икономика, 1970-2016

Норвегия. Икономика, размер

Норвегия. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт12.864.4119.8171.3429.1371.1
Брутен национален доход12.762.5116.4169.0433.1390.8
Добавена стойност16.462.0109.5151.2381.6303.3

Picture. Норвегия. Икономика, дял, %, 1970-2016

Норвегия. Икономика, ръст

Picture. Норвегия. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Норвегия. Икономика, структура

Норвегия. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство4.03.83.32.11.82.6
Промишленост46.737.230.437.433.727.2
Строителство4.44.64.23.95.37.4
Търговия11.312.512.010.19.19.9
Транспорт12.810.912.210.69.610.7
Услуги20.830.938.035.840.542.2

Picture. Норвегия. Икономика, структура, %, 2016

Норвегия. Икономика, качество

Норвегия. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт3 306.015 770.028 204.038 075.087 831.070 617.0
Селско стопанство168.6571.8841.6693.81 376.51 506.5
Промишленост1 972.45 648.27 836.312 574.926 339.115 696.7

Picture. Норвегия. Икономика, качество, 1970-2016

Норвегия. Международна търговия

Норвегия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ4.727.647.278.3170.5126.7
Внос4.823.739.749.5122.2123.5
Нетен износ-0.0803.97.528.848.33.2

Picture. Норвегия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Норвегия. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор65.86.8
Ресурсно базирана икономика9.218.6
Производство на ниски технологии2.818.0
Производство на средни технологии12.339.0
Производство на високи технологии5.015.4
др.4.92.2

Норвегия. Икономика, перспектива

Picture. Норвегия. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir