Икономика

Непал. Икономика, 1970-2016

Непал. Икономика, размер

Непал. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт1.02.13.85.716.320.9
Брутен национален доход1.02.13.75.716.421.2
Добавена стойност0.991.93.75.615.319.3

Picture. Непал. Икономика, дял, %, 1970-2016

Непал. Икономика, ръст

Picture. Непал. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Непал. Икономика, структура

Непал. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство70.261.548.437.735.431.6
Промишленост4.34.96.911.28.27.3
Строителство4.24.55.46.16.96.8
Търговия4.76.917.219.016.016.1
Транспорт2.86.45.07.08.58.1
Услуги13.815.817.119.025.030.0

Picture. Непал. Икономика, структура, %, 2016

Непал. Икономика, качество

Непал. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт87.0140.0202.0241.0602.0722.0
Селско стопанство57.977.894.688.4199.7210.6
Промишленост3.66.213.526.246.548.9

Picture. Непал. Икономика, качество, 1970-2016

Непал. Международна търговия

Непал. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.0510.240.401.31.62.0
Внос0.0860.410.842.05.98.2
Нетен износ-0.035-0.17-0.44-0.62-4.4-6.3

Picture. Непал. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Непал. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор19.120.8
Ресурсно базирана икономика11.223.1
Производство на ниски технологии54.413.3
Производство на средни технологии13.029.3
Производство на високи технологии1.511.1
др.0.912.4

Непал. Икономика, перспектива

Picture. Непал. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir