Икономика

Нова Зеландия. Икономика, 1970-2016

Нова Зеландия. Икономика, размер

Нова Зеландия. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт6.523.445.454.4146.6187.5
Брутен национален доход6.422.943.551.4139.3182.8
Добавена стойност6.323.242.250.7135.1171.8

Picture. Нова Зеландия. Икономика, дял, %, 1970-2016

Нова Зеландия. Икономика, ръст

Picture. Нова Зеландия. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Нова Зеландия. Икономика, структура

Нова Зеландия. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство12.310.16.48.37.16.0
Промишленост28.129.524.220.717.416.8
Строителство6.95.54.44.65.66.2
Търговия15.513.613.312.812.012.4
Транспорт8.89.29.99.17.88.0
Услуги28.332.241.844.550.150.6

Picture. Нова Зеландия. Икономика, структура, %, 2016

Нова Зеландия. Икономика, качество

Нова Зеландия. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт2 305.07 425.013 372.014 108.033 543.040 233.0
Селско стопанство274.4742.6800.21 093.82 208.52 193.6
Промишленост626.22 173.52 997.52 723.15 372.76 176.4

Picture. Нова Зеландия. Икономика, качество, 1970-2016

Нова Зеландия. Международна търговия

Нова Зеландия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ1.46.812.219.544.448.9
Внос1.67.011.717.841.048.2
Нетен износ-0.19-0.250.421.63.40.77

Picture. Нова Зеландия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Нова Зеландия. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор44.711.2
Ресурсно базирана икономика35.016.5
Производство на ниски технологии4.416.8
Производство на средни технологии7.737.8
Производство на високи технологии3.815.9
др.4.41.8

Нова Зеландия. Икономика, перспектива

Picture. Нова Зеландия. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir