Икономика

Оман. Икономика, 1970-2016

Оман. Икономика, размер

Оман. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт0.276.311.619.458.663.2
Брутен национален доход0.216.011.218.655.159.2
Добавена стойност0.286.511.719.759.967.0

Picture. Оман. Икономика, дял, %, 1970-2016

Оман. Икономика, ръст

Picture. Оман. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Оман. Икономика, структура

Оман. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство15.62.72.72.01.41.3
Промишленост55.161.653.156.457.152.1
Строителство12.98.43.82.15.76.2
Търговия1.75.57.48.18.08.0
Транспорт0.452.23.44.85.24.9
Услуги14.219.729.626.622.727.6

Picture. Оман. Икономика, структура, %, 2016

Оман. Икономика, качество

Оман. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт371.05 419.06 377.08 576.019 281.014 277.0
Селско стопанство59.6152.1172.3178.0266.5199.7
Промишленост211.13 472.33 426.64 906.011 233.27 887.7

Picture. Оман. Икономика, качество, 1970-2016

Оман. Международна търговия

Оман. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.202.94.310.538.530.8
Внос0.0531.92.65.124.229.3
Нетен износ0.151.11.75.414.31.5

Picture. Оман. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Оман. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор66.111.2
Ресурсно базирана икономика18.324.7
Производство на ниски технологии3.313.2
Производство на средни технологии11.137.0
Производство на високи технологии0.909.4
др.0.294.5

Оман. Икономика, перспектива

Picture. Оман. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir