Икономика

Панама. Икономика, 1970-2016

Панама. Икономика, размер

Панама. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт1.14.16.111.628.955.2
Брутен национален доход0.993.55.610.826.150.3
Добавена стойност1.24.45.911.328.454.1

Picture. Панама. Икономика, дял, %, 1970-2016

Панама. Икономика, ръст

Picture. Панама. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Панама. Икономика, структура

Панама. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство12.08.09.07.03.92.6
Промишленост20.916.916.813.410.910.2
Строителство4.44.50.935.19.417.6
Търговия16.817.514.416.523.923.9
Транспорт6.912.414.313.615.412.2
Услуги39.040.644.644.436.533.4

Picture. Панама. Икономика, структура, %, 2016

Панама. Икономика, качество

Панама. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт755.02 049.02 459.03 835.07 937.013 680.0
Селско стопанство93.6176.4214.8261.1303.3345.9
Промишленост163.3374.3400.3501.2852.61 373.9

Picture. Панама. Икономика, качество, 1970-2016

Панама. Международна търговия

Панама. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.843.54.78.419.223.1
Внос0.953.84.38.121.925.0
Нетен износ-0.11-0.230.450.32-2.7-1.8

Picture. Панама. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Панама. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор7.67.0
Ресурсно базирана икономика26.624.3
Производство на ниски технологии19.515.6
Производство на средни технологии22.132.5
Производство на високи технологии21.412.9
др.2.67.8

Панама. Икономика, перспектива

Picture. Панама. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir