Икономика

Перу. Икономика, 1970-2016

Перу. Икономика, размер

Перу. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт5.816.629.151.7147.5192.2
Брутен национален доход5.715.928.450.3136.7184.3
Добавена стойност5.014.026.747.2135.1176.7

Picture. Перу. Икономика, дял, %, 1970-2016

Перу. Икономика, ръст

Picture. Перу. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Перу. Икономика, структура

Перу. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство21.912.38.08.97.57.6
Промишленост23.727.628.326.432.325.7
Строителство3.23.04.05.56.86.8
Търговия17.123.622.718.515.216.8
Транспорт10.212.79.19.28.79.1
Услуги23.920.728.031.629.533.9

Picture. Перу. Икономика, структура, %, 2016

Перу. Икономика, качество

Перу. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт437.0959.01 334.01 997.05 022.06 049.0
Селско стопанство82.298.897.8161.1342.9422.5
Промишленост88.9222.4346.3480.21 483.71 430.9

Picture. Перу. Икономика, качество, 1970-2016

Перу. Международна търговия

Перу. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ1.34.74.48.741.143.1
Внос1.24.74.29.735.243.0
Нетен износ0.140.0310.18-1.05.90.17

Picture. Перу. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Перу. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор27.613.5
Ресурсно базирана икономика46.018.6
Производство на ниски технологии5.314.8
Производство на средни технологии2.737.8
Производство на високи технологии0.4215.0
др.18.00.31

Перу. Икономика, перспектива

Picture. Перу. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir