Икономика

Филипини. Икономика, 1970-2016

Филипини. Икономика, размер

Филипини. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт7.436.049.181.0199.6304.9
Брутен национален доход7.637.651.095.0240.6367.0
Добавена стойност7.336.149.281.0199.6304.9

Picture. Филипини. Икономика, дял, %, 1970-2016

Филипини. Икономика, ръст

Picture. Филипини. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Филипини. Икономика, структура

Филипини. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство26.021.819.014.012.39.7
Промишленост30.531.931.028.826.523.6
Строителство4.49.96.55.76.17.2
Търговия12.013.916.717.519.020.0
Транспорт3.64.85.16.16.56.3
Услуги23.617.721.827.929.633.1

Picture. Филипини. Икономика, структура, %, 2016

Филипини. Икономика, качество

Филипини. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт207.0759.0793.01 039.02 130.02 951.0
Селско стопанство53.2166.0151.3145.1262.3284.8
Промишленост62.4243.7246.2299.3564.2697.1

Picture. Филипини. Икономика, качество, 1970-2016

Филипини. Международна търговия

Филипини. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ1.47.211.441.669.585.3
Внос1.49.314.843.273.1112.6
Нетен износ-0.061-2.1-3.4-1.6-3.6-27.3

Picture. Филипини. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Филипини. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор5.813.7
Ресурсно базирана икономика14.815.3
Производство на ниски технологии6.610.1
Производство на средни технологии16.929.1
Производство на високи технологии54.731.2
др.1.30.44

Филипини. Икономика, перспектива

Picture. Филипини. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir