Икономика

Полша. Икономика, 1970-2016

Полша. Икономика, размер

Полша. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт28.359.166.0171.9479.3471.4
Брутен национален доход27.357.063.6171.2462.2453.7
Добавена стойност28.058.669.0152.1421.7417.2

Picture. Полша. Икономика, дял, %, 1970-2016

Полша. Икономика, ръст

Picture. Полша. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Полша. Икономика, структура

Полша. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство13.713.86.83.52.92.7
Промишленост40.940.941.524.224.726.5
Строителство11.111.110.28.28.57.2
Търговия9.49.411.820.720.418.5
Транспорт5.45.36.38.89.210.6
Услуги19.519.523.434.534.334.5

Picture. Полша. Икономика, структура, %, 2016

Полша. Икономика, качество

Полша. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт866.01 663.01 738.04 459.012 507.012 332.0
Селско стопанство117.6227.5123.6138.0320.9293.5
Промишленост351.3674.0753.8955.52 715.02 897.9

Picture. Полша. Икономика, качество, 1970-2016

Полша. Международна търговия

Полша. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ6.516.617.146.8192.0246.4
Внос7.420.112.857.7201.6227.3
Нетен износ-0.87-3.54.3-10.9-9.619.1

Picture. Полша. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Полша. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор8.913.3
Ресурсно базирана икономика17.613.2
Производство на ниски технологии22.019.3
Производство на средни технологии37.836.1
Производство на високи технологии12.316.2
др.1.31.9

Полша. Икономика, перспектива

Picture. Полша. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir