Икономика

Палестина. Икономика, 1970-2016

Палестина. Икономика, размер

Палестина. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт0.181.11.94.38.913.4
Брутен национален доход0.211.42.64.89.515.0
Добавена стойност0.171.01.83.97.711.7

Picture. Палестина. Икономика, дял, %, 1970-2016

Палестина. Икономика, ръст

Picture. Палестина. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Палестина. Икономика, структура

Палестина. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство13.213.213.110.86.44.4
Промишленост20.520.520.815.918.716.4
Строителство10.110.110.18.14.76.2
Търговия14.514.514.613.820.622.5
Транспорт3.73.73.75.38.87.3
Услуги37.937.937.746.140.843.3

Picture. Палестина. Икономика, структура, %, 2016

Палестина. Икономика, качество

Палестина. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт158.0712.0921.01 338.02 192.02 796.0
Селско стопанство19.788.9114.6129.5122.4108.0
Промишленост30.6137.8181.8190.3354.7399.7

Picture. Палестина. Икономика, качество, 1970-2016

Палестина. Международна търговия

Палестина. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.0180.170.280.891.42.4
Внос0.100.731.42.95.37.6
Нетен износ-0.085-0.56-1.1-2.0-3.9-5.2

Picture. Палестина. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Палестина. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор17.219.0
Ресурсно базирана икономика42.734.7
Производство на ниски технологии28.69.9
Производство на средни технологии8.418.9
Производство на високи технологии2.77.3
др.0.3110.2

Палестина. Икономика, перспектива

Picture. Палестина. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir