Икономика

Португалия. Икономика, 1970-2016

Португалия. Икономика, размер

Португалия. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт8.132.978.7118.4238.3204.8
Брутен национален доход8.232.278.7116.1230.3200.4
Добавена стойност7.031.170.7103.7209.7178.1

Picture. Португалия. Икономика, дял, %, 1970-2016

Португалия. Икономика, ръст

Picture. Португалия. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Португалия. Икономика, структура

Португалия. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство29.417.58.63.52.22.2
Промишленост22.720.722.520.316.818.3
Строителство4.46.25.97.65.83.9
Търговия13.821.219.518.518.120.2
Транспорт7.86.77.27.78.38.2
Услуги21.927.736.342.348.847.2

Picture. Португалия. Икономика, структура, %, 2016

Португалия. Икономика, качество

Португалия. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт932.03 355.07 910.011 430.022 371.019 750.0
Селско стопанство236.3555.0610.5355.2430.6375.3
Промишленост182.2656.81 596.12 029.43 306.53 142.5

Picture. Португалия. Икономика, качество, 1970-2016

Португалия. Международна търговия

Португалия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ1.57.123.033.471.281.8
Внос2.010.828.246.489.279.9
Нетен износ-0.40-3.7-5.3-13.1-18.01.9

Picture. Португалия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Португалия. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор6.721.1
Ресурсно базирана икономика26.814.5
Производство на ниски технологии27.518.3
Производство на средни технологии29.432.4
Производство на високи технологии8.313.2
др.1.20.57

Португалия. Икономика, перспектива

Picture. Португалия. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir