Икономика

Палау. Икономика, 1970-2016

Палау. Икономика, размер

Палау. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт0.00930.0240.0790.150.180.31
Брутен национален доход0.00840.0220.0700.140.180.28
Добавена стойност0.0110.0280.0960.150.170.28

Picture. Палау. Икономика, дял, %, 1970-2016

Палау. Икономика, ръст

Picture. Палау. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Палау. Икономика, структура

Палау. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство17.116.921.65.44.53.4
Промишленост2.52.43.45.45.32.9
Строителство22.822.819.88.55.45.4
Търговия14.514.416.829.225.134.3
Транспорт4.14.05.98.710.811.1
Услуги39.139.332.442.848.942.9

Picture. Палау. Икономика, структура, %, 2016

Палау. Икономика, качество

Палау. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт810.01 961.05 208.07 710.18 955.814 428.1
Селско стопанство161.7387.91 368.2407.8368.2432.8
Промишленост23.455.9217.4414.2434.7372.5

Picture. Палау. Икономика, качество, 1970-2016

Палау. Международна търговия

Палау. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.00110.00290.00960.0560.0980.17
Внос0.00510.0130.0430.160.140.21
Нетен износ-0.0039-0.010-0.033-0.11-0.042-0.038

Picture. Палау. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Палау. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор74.812.5
Ресурсно базирана икономика5.037.4
Производство на ниски технологии6.211.4
Производство на средни технологии7.022.7
Производство на високи технологии4.312.8
др.2.73.2

Палау. Икономика, перспектива

Picture. Палау. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir