Икономика

Парагвай. Икономика, 1970-2016

Парагвай. Икономика, размер

Парагвай. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт0.533.94.77.120.027.2
Брутен национален доход0.514.04.87.118.826.0
Добавена стойност0.513.74.26.518.124.6

Picture. Парагвай. Икономика, дял, %, 1970-2016

Парагвай. Икономика, ръст

Picture. Парагвай. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Парагвай. Икономика, структура

Парагвай. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство28.827.326.418.522.519.0
Промишленост18.219.220.619.823.321.8
Строителство2.55.85.35.06.89.8
Търговия18.320.023.119.918.515.5
Транспорт5.45.95.67.66.46.1
Услуги26.821.919.129.222.527.7

Picture. Парагвай. Икономика, структура, %, 2016

Парагвай. Икономика, качество

Парагвай. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт212.01 236.01 104.01 338.03 228.04 039.0
Селско стопанство59.0315.9266.1226.9657.6692.5
Промишленост37.2222.1208.0242.9680.1796.4

Picture. Парагвай. Икономика, качество, 1970-2016

Парагвай. Международна търговия

Парагвай. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.120.862.42.711.011.8
Внос0.111.02.33.510.310.9
Нетен износ0.016-0.150.096-0.760.720.94

Picture. Парагвай. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Парагвай. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор60.54.8
Ресурсно базирана икономика9.525.0
Производство на ниски технологии4.014.5
Производство на средни технологии2.937.6
Производство на високи технологии0.7717.9
др.22.30.25

Парагвай. Икономика, перспектива

Picture. Парагвай. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir