Икономика

Катар. Икономика, 1970-2016

Катар. Икономика, размер

Катар. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт0.547.87.417.5123.6152.5
Брутен национален доход0.518.47.617.2110.8151.3
Добавена стойност0.547.87.317.7126.0159.2

Picture. Катар. Икономика, дял, %, 1970-2016

Катар. Икономика, ръст

Picture. Катар. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Катар. Икономика, структура

Катар. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство0.710.520.790.370.120.18
Промишленост68.870.652.466.661.538.3
Строителство8.75.54.33.66.011.4
Търговия5.14.65.75.97.010.8
Транспорт1.71.42.63.14.04.8
Услуги15.017.534.320.421.434.5

Picture. Катар. Икономика, структура, %, 2016

Катар. Икономика, качество

Катар. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт4 921.035 026.015 449.029 628.069 466.059 324.0
Селско стопанство35.3183.3121.1111.882.9108.6
Промишленост3 405.324 716.57 993.119 950.343 494.323 741.1

Picture. Катар. Икономика, качество, 1970-2016

Катар. Международна търговия

Катар. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.355.83.912.078.172.4
Внос0.162.02.44.029.763.5
Нетен износ0.193.71.68.048.48.9

Picture. Катар. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Катар. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор74.29.9
Ресурсно базирана икономика10.312.2
Производство на ниски технологии0.5814.8
Производство на средни технологии6.140.9
Производство на високи технологии0.08116.9
др.8.75.3

Катар. Икономика, перспектива

Picture. Катар. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir