Икономика

Румъния. Икономика, 1970-2016

Румъния. Икономика, размер

Румъния. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт12.736.540.637.4168.0186.7
Брутен национален доход12.736.540.736.8163.0182.3
Добавена стойност12.134.236.833.6150.1167.6

Picture. Румъния. Икономика, дял, %, 1970-2016

Румъния. Икономика, ръст

Picture. Румъния. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Румъния. Икономика, структура

Румъния. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство16.013.322.012.06.34.3
Промишленост49.148.440.527.731.325.7
Строителство8.87.35.65.810.16.7
Търговия3.16.06.113.97.111.4
Транспорт5.17.15.811.813.115.0
Услуги17.917.920.028.832.236.9

Picture. Румъния. Икономика, структура, %, 2016

Румъния. Икономика, качество

Румъния. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт619.01 613.01 728.01 692.08 219.09 439.0
Селско стопанство94.4200.6344.0182.7460.5367.6
Промишленост289.7732.7633.8421.62 297.82 175.5

Picture. Румъния. Икономика, качество, 1970-2016

Румъния. Международна търговия

Румъния. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.337.66.312.254.377.3
Внос0.357.49.814.264.679.0
Нетен износ-0.0170.13-3.5-2.0-10.3-1.8

Picture. Румъния. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Румъния. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор9.111.7
Ресурсно базирана икономика13.712.0
Производство на ниски технологии19.419.4
Производство на средни технологии44.637.2
Производство на високи технологии9.215.2
др.4.04.5

Румъния. Икономика, перспектива

Picture. Румъния. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir