Икономика

Сърбия. Икономика, 1990-2016

Сърбия. Икономика, размер

Сърбия. Икономика, размер, млрд. $, 1990-2016
показател1990200020102016
Брутен вътрешен продукт40.49.439.538.3
Брутен национален доход40.59.438.636.1
Добавена стойност37.88.632.931.6

Picture. Сърбия. Икономика, дял, %, 1990-2016

Сърбия. Икономика, ръст

Picture. Сърбия. Икономика, ръст, 1990=100%, 1990-2016

Сърбия. Икономика, структура

Сърбия. Икономика, структура, %, 1990-2016
показател1990200020102016
Селско стопанство21.019.910.27.9
Промишленост27.028.422.725.9
Строителство6.95.15.75.4
Търговия7.17.412.713.7
Транспорт6.37.110.511.2
Услуги31.632.038.336.0

Picture. Сърбия. Икономика, структура, %, 2016

Сърбия. Икономика, качество

Сърбия. Икономика, на глава от населението, $, 1990-2016
показател1990200020102016
Брутен вътрешен продукт4 249.01 249.05 412.05 426.0
Селско стопанство834.9229.1461.4351.9
Промишленост1 075.4326.21 024.81 159.5

Picture. Сърбия. Икономика, качество, 1990-2016

Сърбия. Международна търговия

Сърбия. Международна търговия, млрд. $, 1990-2016
показател1990200020102016
Износ4.70.9213.019.2
Внос8.71.318.922.0
Нетен износ-4.0-0.42-5.9-2.9

Picture. Сърбия. Международна търговия, млрд. $, 1990-2016

Сърбия. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор14.013.0
Ресурсно базирана икономика23.314.8
Производство на ниски технологии20.114.6
Производство на средни технологии31.030.2
Производство на високи технологии8.49.9
др.3.217.5

Сърбия. Икономика, перспектива

Picture. Сърбия. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir