Икономика

Русия. Икономика, 1990-2016

Русия. Икономика, размер

Русия. Икономика, размер, млрд. $, 1990-2016
показател1990200020102016
Брутен вътрешен продукт571.0259.71 524.91 246.0
Брутен национален доход568.0251.91 476.31 212.4
Добавена стойност519.8227.71 318.51 155.9

Picture. Русия. Икономика, дял, %, 1990-2016

Русия. Икономика, ръст

Picture. Русия. Икономика, ръст, 1990=100%, 1990-2016

Русия. Икономика, структура

Русия. Икономика, структура, %, 1990-2016
показател1990200020102016
Селско стопанство16.86.43.94.7
Промишленост40.433.128.225.6
Строителство10.36.66.56.8
Търговия6.724.021.017.6
Транспорт10.59.19.17.9
Услуги15.320.931.237.3

Picture. Русия. Икономика, структура, %, 2016

Русия. Икономика, качество

Русия. Икономика, на глава от населението, $, 1990-2016
показател1990200020102016
Брутен вътрешен продукт3 869.01 774.010 652.08 655.0
Селско стопанство591.199.0356.2380.6
Промишленост1 422.5514.12 600.32 058.7

Picture. Русия. Икономика, качество, 1990-2016

Русия. Международна търговия

Русия. Международна търговия, млрд. $, 1990-2016
показател1990200020102016
Износ109.7114.4445.5330.7
Внос109.462.4322.4263.8
Нетен износ0.2652.0123.167.0

Picture. Русия. Международна търговия, млрд. $, 1990-2016

Русия. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор39.79.9
Ресурсно базирана икономика27.312.2
Производство на ниски технологии3.818.3
Производство на средни технологии10.339.0
Производство на високи технологии2.417.9
др.16.52.8

Русия. Икономика, перспектива

Picture. Русия. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir