Икономика

Руанда. Икономика, 1970-2016

Руанда. Икономика, размер

Руанда. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт0.231.32.41.75.88.5
Брутен национален доход0.231.32.41.75.78.2
Добавена стойност0.191.12.21.65.47.9

Picture. Руанда. Икономика, дял, %, 1970-2016

Руанда. Икономика, ръст

Picture. Руанда. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Руанда. Икономика, структура

Руанда. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство73.462.044.039.230.231.5
Промишленост9.99.715.28.79.510.4
Строителство1.93.14.34.76.37.2
Търговия9.713.211.111.410.910.1
Транспорт0.440.852.33.95.85.6
Услуги4.611.223.132.137.335.1

Picture. Руанда. Икономика, структура, %, 2016

Руанда. Икономика, качество

Руанда. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт61.0258.0337.0216.0563.0711.0
Селско стопанство36.6136.3136.280.2158.7208.3
Промишленост4.921.347.017.950.268.7

Picture. Руанда. Икономика, качество, 1970-2016

Руанда. Международна търговия

Руанда. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.0220.150.140.110.691.3
Внос0.0270.270.360.431.73.0
Нетен износ-0.0052-0.12-0.22-0.32-1.0-1.7

Picture. Руанда. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Руанда. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор29.88.1
Ресурсно базирана икономика36.520.4
Производство на ниски технологии2.714.3
Производство на средни технологии3.125.1
Производство на високи технологии1.528.0
др.26.44.0

Руанда. Икономика, перспектива

Picture. Руанда. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir