Икономика

Саудитска Арабия. Икономика, 1970-2016

Саудитска Арабия. Икономика, размер

Саудитска Арабия. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт5.4164.5117.5189.5528.2639.6
Брутен национален доход4.4160.3122.0190.4536.7655.5
Добавена стойност5.3165.2117.9190.5529.5640.1

Picture. Саудитска Арабия. Икономика, дял, %, 1970-2016

Саудитска Арабия. Икономика, ръст

Picture. Саудитска Арабия. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Саудитска Арабия. Икономика, структура

Саудитска Арабия. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство4.30.985.74.92.62.7
Промишленост55.463.742.548.053.736.4
Строителство3.57.56.55.84.66.7
Търговия4.64.06.46.78.811.5
Транспорт4.52.54.54.15.16.7
Услуги27.821.434.430.425.236.1

Picture. Саудитска Арабия. Икономика, структура, %, 2016

Саудитска Арабия. Икономика, качество

Саудитска Арабия. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт921.016 892.07 195.09 127.019 260.019 817.0
Селско стопанство39.0166.6410.6449.2508.5536.0
Промишленост505.910 809.43 070.24 407.910 362.17 219.4

Picture. Саудитска Арабия. Икономика, качество, 1970-2016

Саудитска Арабия. Международна търговия

Саудитска Арабия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ2.7104.447.482.3261.8195.2
Внос1.244.936.946.9174.2194.2
Нетен износ1.659.510.535.387.61.00

Picture. Саудитска Арабия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Саудитска Арабия. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор65.011.5
Ресурсно базирана икономика13.713.6
Производство на ниски технологии1.913.3
Производство на средни технологии18.042.2
Производство на високи технологии0.8716.5
др.0.612.9

Саудитска Арабия. Икономика, перспектива

Picture. Саудитска Арабия. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir