Икономика

Соломонови острови. Икономика, 1970-2016

Соломонови острови. Икономика, размер

Соломонови острови. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт0.0320.140.210.340.721.1
Брутен национален доход0.0310.140.200.340.531.0
Добавена стойност0.0290.130.180.320.721.1

Picture. Соломонови острови. Икономика, дял, %, 1970-2016

Соломонови острови. Икономика, ръст

Picture. Соломонови острови. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Соломонови острови. Икономика, структура

Соломонови острови. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство51.651.445.534.728.726.9
Промишленост4.24.35.210.210.612.2
Строителство4.24.22.62.52.83.0
Търговия10.210.17.811.517.920.0
Транспорт5.35.34.78.77.76.3
Услуги24.524.834.132.332.331.7

Picture. Соломонови острови. Икономика, структура, %, 2016

Соломонови острови. Икономика, качество

Соломонови острови. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт200.0622.0667.0820.01 363.01 892.0
Селско стопанство92.5286.4264.9272.2393.0515.0
Промишленост7.623.730.480.5144.7234.4

Picture. Соломонови острови. Икономика, качество, 1970-2016

Соломонови острови. Международна търговия

Соломонови острови. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.00800.0730.0970.200.330.59
Внос0.0110.0740.120.200.550.67
Нетен износ-0.0032-0.0008-0.0210.0-0.22-0.082

Picture. Соломонови острови. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Соломонови острови. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор7.011.6
Ресурсно базирана икономика91.329.0
Производство на ниски технологии0.06417.7
Производство на средни технологии0.7027.2
Производство на високи технологии0.348.1
др.0.626.4

Соломонови острови. Икономика, перспектива

Picture. Соломонови острови. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir