Икономика

Сейшели. Икономика, 1970-2016

Сейшели. Икономика, размер

Сейшели. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт0.0220.180.450.750.971.4
Брутен национален доход0.0220.170.430.700.891.3
Добавена стойност0.0190.150.340.630.821.2

Picture. Сейшели. Икономика, дял, %, 1970-2016

Сейшели. Икономика, ръст

Picture. Сейшели. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Сейшели. Икономика, структура

Сейшели. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство9.77.55.84.52.72.0
Промишленост3.03.56.114.011.29.8
Строителство3.43.32.25.15.42.7
Търговия32.735.341.118.628.123.1
Транспорт3.84.44.114.312.820.5
Услуги47.345.940.743.439.941.8

Picture. Сейшели. Икономика, структура, %, 2016

Сейшели. Икономика, качество

Сейшели. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт425.02 686.06 306.09 203.010 612.015 217.0
Селско стопанство35.0169.3282.6350.2239.9256.9
Промишленост10.978.8296.21 088.41 003.41 248.8

Picture. Сейшели. Икономика, качество, 1970-2016

Сейшели. Международна търговия

Сейшели. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.0170.0890.280.590.841.2
Внос0.0190.130.300.611.11.4
Нетен износ-0.0022-0.039-0.019-0.024-0.21-0.26

Picture. Сейшели. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Сейшели. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор23.112.4
Ресурсно базирана икономика66.018.0
Производство на ниски технологии1.911.0
Производство на средни технологии6.452.4
Производство на високи технологии0.974.5
др.1.61.7

Сейшели. Икономика, перспектива

Picture. Сейшели. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir