Икономика

Сингапур. Икономика, 1970-2016

Сингапур. Икономика, размер

Сингапур. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт1.912.138.995.8236.4296.9
Брутен национален доход1.911.538.595.2235.1287.5
Добавена стойност1.811.637.189.3223.3277.8

Picture. Сингапур. Икономика, дял, %, 1970-2016

Сингапур. Икономика, ръст

Picture. Сингапур. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Сингапур. Икономика, структура

Сингапур. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство2.71.60.340.0990.0390.037
Промишленост21.530.027.529.523.021.1
Строителство6.96.24.85.34.75.0
Търговия27.821.016.415.921.116.5
Транспорт11.414.414.013.712.011.8
Услуги29.626.836.935.539.245.5

Picture. Сингапур. Икономика, структура, %, 2016

Сингапур. Икономика, качество

Сингапур. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт926.05 008.012 911.024 486.046 592.052 814.0
Селско стопанство23.875.641.822.617.118.1
Промишленост188.31 445.83 392.06 735.910 101.610 427.7

Picture. Сингапур. Икономика, качество, 1970-2016

Сингапур. Международна търговия

Сингапур. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ2.424.468.9181.3472.2511.2
Внос2.825.265.0169.5410.7434.3
Нетен износ-0.37-0.843.911.861.676.8

Picture. Сингапур. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Сингапур. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор1.69.7
Ресурсно базирана икономика19.918.7
Производство на ниски технологии6.07.7
Производство на средни технологии22.722.6
Производство на високи технологии43.837.6
др.6.03.7

Сингапур. Икономика, перспектива

Picture. Сингапур. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir