Икономика

Словения. Икономика, 1990-2016

Словения. Икономика, размер

Словения. Икономика, размер, млрд. $, 1990-2016
показател1990200020102016
Брутен вътрешен продукт18.120.348.044.7
Брутен национален доход18.320.447.643.3
Добавена стойност16.417.841.838.7

Picture. Словения. Икономика, дял, %, 1990-2016

Словения. Икономика, ръст

Picture. Словения. Икономика, ръст, 1990=100%, 1990-2016

Словения. Икономика, структура

Словения. Икономика, структура, %, 1990-2016
показател1990200020102016
Селско стопанство5.73.32.02.2
Промишленост35.228.524.227.1
Строителство5.26.56.45.2
Търговия12.813.214.414.1
Транспорт9.79.09.610.4
Услуги31.439.543.441.1

Picture. Словения. Икономика, структура, %, 2016

Словения. Икономика, качество

Словения. Икономика, на глава от населението, $, 1990-2016
показател1990200020102016
Брутен вътрешен продукт9 029.010 231.023 477.021 517.0
Селско стопанство462.4296.1405.4404.8
Промишленост2 874.22 547.04 954.85 046.7

Picture. Словения. Икономика, качество, 1990-2016

Словения. Международна търговия

Словения. Международна търговия, млрд. $, 1990-2016
показател1990200020102016
Износ14.810.230.934.7
Внос13.010.930.230.6
Нетен износ1.8-0.750.694.1

Picture. Словения. Международна търговия, млрд. $, 1990-2016

Словения. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор6.310.9
Ресурсно базирана икономика15.121.8
Производство на ниски технологии17.816.6
Производство на средни технологии38.236.6
Производство на високи технологии20.212.3
др.2.51.8

Словения. Икономика, перспектива

Picture. Словения. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir