Икономика

Словакия. Икономика, 1990-2016

Словакия. Икономика, размер

Словакия. Икономика, размер, млрд. $, 1990-2016
показател1990200020102016
Брутен вътрешен продукт16.820.789.589.8
Брутен национален доход16.820.687.587.4
Добавена стойност15.818.581.381.1

Picture. Словакия. Икономика, дял, %, 1990-2016

Словакия. Икономика, ръст

Picture. Словакия. Икономика, ръст, 1990=100%, 1990-2016

Словакия. Икономика, структура

Словакия. Икономика, структура, %, 1990-2016
показател1990200020102016
Селско стопанство7.14.42.83.7
Промишленост49.528.926.326.9
Строителство8.87.28.97.9
Търговия10.315.116.213.1
Транспорт5.711.39.711.2
Услуги18.633.236.137.2

Picture. Словакия. Икономика, структура, %, 2016

Словакия. Икономика, качество

Словакия. Икономика, на глава от населението, $, 1990-2016
показател1990200020102016
Брутен вътрешен продукт3 172.03 830.016 561.016 489.0
Селско стопанство211.3151.1423.1548.1
Промишленост1 476.6987.43 962.14 013.5

Picture. Словакия. Икономика, качество, 1990-2016

Словакия. Международна търговия

Словакия. Международна търговия, млрд. $, 1990-2016
показател1990200020102016
Износ4.211.268.384.9
Внос5.611.769.681.8
Нетен износ-1.4-0.53-1.33.1

Picture. Словакия. Международна търговия, млрд. $, 1990-2016

Словакия. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор4.69.8
Ресурсно базирана икономика10.710.6
Производство на ниски технологии16.017.2
Производство на средни технологии48.138.7
Производство на високи технологии20.022.8
др.0.600.88

Словакия. Икономика, перспектива

Picture. Словакия. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir