Икономика

Сиера Леоне. Икономика, 1970-2016

Сиера Леоне. Икономика, размер

Сиера Леоне. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт0.461.30.880.862.63.7
Брутен национален доход0.431.30.830.882.63.4
Добавена стойност0.421.20.830.822.53.6

Picture. Сиера Леоне. Икономика, дял, %, 1970-2016

Сиера Леоне. Икономика, ръст

Picture. Сиера Леоне. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Сиера Леоне. Икономика, структура

Сиера Леоне. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство29.132.448.148.355.259.9
Промишленост26.918.56.77.16.74.8
Строителство4.04.32.42.41.40.99
Търговия12.913.39.89.89.69.8
Транспорт10.215.17.17.06.04.1
Услуги16.916.225.925.521.220.4

Picture. Сиера Леоне. Икономика, структура, %, 2016

Сиера Леоне. Икономика, качество

Сиера Леоне. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт169.0396.0204.0189.0399.0497.0
Селско стопанство44.8119.193.187.0211.2289.3
Промишленост41.568.113.012.825.623.1

Picture. Сиера Леоне. Икономика, качество, 1970-2016

Сиера Леоне. Международна търговия

Сиера Леоне. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.140.310.200.160.430.87
Внос0.150.520.210.340.892.0
Нетен износ-0.0047-0.22-0.012-0.18-0.46-1.1

Picture. Сиера Леоне. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Сиера Леоне. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор3.410.0
Ресурсно базирана икономика90.845.9
Производство на ниски технологии1.511.3
Производство на средни технологии3.224.7
Производство на високи технологии0.757.0
др.0.421.2

Сиера Леоне. Икономика, перспектива

Picture. Сиера Леоне. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir