Икономика

Югоизточна Азия. Икономика, 1970-2016

Югоизточна Азия. Икономика, размер

Югоизточна Азия. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт37.6206.3372.3623.51 980.92 558.6
Брутен национален доход38.1206.1370.0620.21 998.02 577.5
Добавена стойност36.9200.6370.5619.81 930.02 479.0

Picture. Югоизточна Азия. Икономика, дял, %, 1970-2016

Югоизточна Азия. Икономика, ръст

Picture. Югоизточна Азия. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Югоизточна Азия. Икономика, структура

Югоизточна Азия. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство32.221.514.411.112.111.0
Промишленост20.633.531.234.732.929.4
Строителство3.85.55.04.56.27.1
Търговия18.617.219.417.717.417.8
Транспорт4.75.37.17.47.98.4
Услуги20.117.023.024.623.626.3

Picture. Югоизточна Азия. Икономика, структура, %, 2016

Югоизточна Азия. Икономика, качество

Югоизточна Азия. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт134.0578.0838.01 188.03 316.03 987.0
Селско стопанство42.3120.8119.9131.7391.3425.7
Промишленост27.1188.2260.2409.51 062.41 135.9

Picture. Югоизточна Азия. Икономика, качество, 1970-2016

Югоизточна Азия. Международна търговия

Югоизточна Азия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ9.084.8178.3513.81 287.11 480.9
Внос10.277.1179.9456.91 155.81 344.8
Нетен износ-1.27.7-1.656.9131.3136.1

Picture. Югоизточна Азия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Югоизточна Азия. Икономика, перспектива

Picture. Югоизточна Азия. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir