Икономика

Южна Америка. Икономика, 1970-2016

Южна Америка. Икономика, размер

Южна Америка. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт116.4474.7763.51 366.63 838.43 573.0
Брутен национален доход113.3470.3755.91 334.53 712.93 488.0
Добавена стойност106.0457.0737.31 207.53 351.83 128.9

Picture. Южна Америка. Икономика, дял, %, 1970-2016

Южна Америка. Икономика, ръст

Picture. Южна Америка. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Южна Америка. Икономика, структура

Южна Америка. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство11.39.39.75.95.86.1
Промишленост32.132.330.924.325.721.6
Строителство6.37.86.05.46.66.8
Търговия15.512.611.213.514.716.0
Транспорт5.14.95.27.07.77.7
Услуги29.833.137.144.039.541.9

Picture. Южна Америка. Икономика, структура, %, 2016

Южна Америка. Икономика, качество

Южна Америка. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт604.01 963.02 572.03 913.09 716.08 504.0
Селско стопанство62.1175.2239.8203.8495.4453.1
Промишленост176.2610.1768.3839.92 176.61 610.0

Picture. Южна Америка. Икономика, качество, 1970-2016

Южна Америка. Международна търговия

Южна Америка. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ12.565.396.9195.2652.2512.7
Внос12.364.471.7201.2605.8608.4
Нетен износ0.240.9125.2-6.046.4-95.7

Picture. Южна Америка. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Южна Америка. Икономика, перспектива

Picture. Южна Америка. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir