Икономика

Южна Азия. Икономика, 1970-2016

Южна Азия. Икономика, размер

Южна Азия. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт95.6333.3510.4717.22 524.03 317.3
Брутен национален доход94.8337.4508.6712.72 521.83 319.1
Добавена стойност90.5316.5472.3665.82 393.83 049.6

Picture. Южна Азия. Икономика, дял, %, 1970-2016

Южна Азия. Икономика, ръст

Picture. Южна Азия. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Южна Азия. Икономика, структура

Южна Азия. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство39.928.926.922.316.616.7
Промишленост19.022.324.524.625.321.8
Строителство4.86.85.96.08.16.8
Търговия8.69.212.111.911.912.6
Транспорт4.75.86.57.78.18.5
Услуги23.027.024.227.530.133.6

Picture. Южна Азия. Икономика, структура, %, 2016

Южна Азия. Икономика, качество

Южна Азия. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт129.0355.0429.0494.01 480.01 797.0
Селско стопанство48.797.5106.9102.2232.4276.1
Промишленост23.275.297.1112.9355.4359.9

Picture. Южна Азия. Икономика, качество, 1970-2016

Южна Азия. Международна търговия

Южна Азия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ6.430.547.1110.9551.3614.8
Внос7.356.167.3120.3632.2692.4
Нетен износ-0.98-25.6-20.2-9.4-80.9-77.6

Picture. Южна Азия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Южна Азия. Икономика, перспектива

Picture. Южна Азия. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir