Икономика

Суринам. Икономика, 1970-2016

Суринам. Икономика, размер

Суринам. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт0.361.10.751.24.43.3
Брутен национален доход0.361.30.721.14.33.2
Добавена стойност0.300.970.761.24.13.1

Picture. Суринам. Икономика, дял, %, 1970-2016

Суринам. Икономика, ръст

Picture. Суринам. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Суринам. Икономика, структура

Суринам. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство8.08.717.320.610.29.7
Промишленост33.530.616.623.232.723.6
Строителство6.26.36.83.85.28.2
Търговия18.319.327.421.123.818.8
Транспорт6.15.15.07.86.415.1
Услуги28.030.026.923.621.824.5

Picture. Суринам. Икономика, структура, %, 2016

Суринам. Икономика, качество

Суринам. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт960.03 002.01 848.02 449.08 303.05 871.0
Селско стопанство64.6231.7324.1506.6786.3535.3
Промишленост271.8817.6310.3569.52 518.01 298.8

Picture. Суринам. Икономика, качество, 1970-2016

Суринам. Международна търговия

Суринам. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.200.750.170.572.31.7
Внос0.190.810.160.691.71.4
Нетен износ0.014-0.0580.0047-0.120.620.27

Picture. Суринам. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Суринам. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор7.98.0
Ресурсно базирана икономика15.732.9
Производство на ниски технологии0.9115.2
Производство на средни технологии2.033.7
Производство на високи технологии0.898.1
др.72.52.0

Суринам. Икономика, перспектива

Picture. Суринам. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir