Икономика

Южен Судан. Икономика, 2011-2016

Южен Судан. Икономика, размер

Южен Судан. Икономика, размер, млрд. $, 2011-2016
показател20112016
Брутен вътрешен продукт17.86.5
Брутен национален доход24.16.7
Добавена стойност17.66.4

Picture. Южен Судан. Икономика, дял, %, 2011-2016

Южен Судан. Икономика, ръст

Picture. Южен Судан. Икономика, ръст, 2011=100%, 2011-2016

Южен Судан. Икономика, структура

Южен Судан. Икономика, структура, %, 2011-2016
показател20112016
Селско стопанство4.54.1
Промишленост57.433.8
Строителство4.76.0
Търговия6.510.9
Транспорт4.710.2
Услуги22.235.0

Picture. Южен Судан. Икономика, структура, %, 2016

Южен Судан. Икономика, качество

Южен Судан. Икономика, на глава от населението, $, 2011-2016
показател20112016
Брутен вътрешен продукт1 703.0534.0
Селско стопанство76.521.7
Промишленост969.0177.7

Picture. Южен Судан. Икономика, качество, 2011-2016

Южен Судан. Международна търговия

Южен Судан. Международна търговия, млрд. $, 2011-2016
показател20112016
Износ11.81.9
Внос5.01.3
Нетен износ6.80.58

Picture. Южен Судан. Международна търговия, млрд. $, 2011-2016

Южен Судан. Икономика, перспектива

Picture. Южен Судан. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir