Икономика

Салвадор. Икономика, 1970-2016

Салвадор. Икономика, размер

Салвадор. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт1.03.64.813.121.426.8
Брутен национален доход1.03.54.712.920.925.6
Добавена стойност1.03.64.812.820.525.6

Picture. Салвадор. Икономика, дял, %, 1970-2016

Салвадор. Икономика, ръст

Picture. Салвадор. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Салвадор. Икономика, структура

Салвадор. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство28.427.817.110.012.110.6
Промишленост20.517.323.325.822.122.1
Строителство2.83.43.54.53.83.4
Търговия22.622.918.219.920.821.6
Транспорт5.03.57.48.78.37.9
Услуги20.625.130.631.133.034.4

Picture. Салвадор. Икономика, структура, %, 2016

Салвадор. Икономика, качество

Салвадор. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт280.0779.0914.02 238.03 474.04 224.0
Селско стопанство79.6216.7156.3219.1401.9427.7
Промишленост57.5134.4212.6563.3734.5892.3

Picture. Салвадор. Икономика, качество, 1970-2016

Салвадор. Международна търговия

Салвадор. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.261.20.893.65.66.7
Внос0.251.21.55.69.210.5
Нетен износ0.00320.033-0.61-2.0-3.6-3.9

Picture. Салвадор. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Салвадор. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор5.411.8
Ресурсно базирана икономика18.626.3
Производство на ниски технологии60.523.2
Производство на средни технологии6.824.3
Производство на високи технологии6.911.0
др.1.83.4

Салвадор. Икономика, перспектива

Picture. Салвадор. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir