Икономика

Синт Мартен. Икономика, 2005-2016

Синт Мартен. Икономика, размер

Синт Мартен. Икономика, размер, млрд. $, 2005-2016
показател200520102016
Брутен вътрешен продукт0.710.901.1
Брутен национален доход0.680.861.0
Добавена стойност0.670.840.99

Picture. Синт Мартен. Икономика, дял, %, 2005-2016

Синт Мартен. Икономика, ръст

Picture. Синт Мартен. Икономика, ръст, 2005=100%, 2005-2016

Синт Мартен. Икономика, структура

Синт Мартен. Икономика, структура, %, 2005-2016
показател200520102016
Селско стопанство0.300.150.096
Промишленост7.56.54.0
Строителство9.06.95.2
Търговия22.923.725.7
Транспорт13.113.312.5
Услуги47.349.452.5

Picture. Синт Мартен. Икономика, структура, %, 2016

Синт Мартен. Икономика, качество

Синт Мартен. Икономика, на глава от населението, $, 2005-2016
показател200520102016
Брутен вътрешен продукт21 761.827 064.727 116.2
Селско стопанство62.037.024.0
Промишленост1 539.01 652.51 006.1

Picture. Синт Мартен. Икономика, качество, 2005-2016

Синт Мартен. Международна търговия

Синт Мартен. Международна търговия, млрд. $, 2005-2016
показател200520102016
Износ0.900.931.2
Внос0.950.931.1
Нетен износ-0.0470.00140.037

Picture. Синт Мартен. Международна търговия, млрд. $, 2005-2016

Синт Мартен. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор0.0244.9
Ресурсно базирана икономика1.320.1
Производство на ниски технологии0.7043.5
Производство на средни технологии1.520.0
Производство на високи технологии0.476.4
др.96.05.1

Синт Мартен. Икономика, перспектива

Picture. Синт Мартен. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir