Икономика

Сирия. Икономика, 1970-2016

Сирия. Икономика, размер

Сирия. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт1.813.111.219.760.522.2
Брутен национален доход1.713.210.518.759.121.7
Добавена стойност1.813.111.219.760.522.2

Picture. Сирия. Икономика, дял, %, 1970-2016

Сирия. Икономика, ръст

Picture. Сирия. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Сирия. Икономика, структура

Сирия. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство20.220.228.324.719.720.5
Промишленост22.816.320.430.127.026.8
Строителство2.97.03.83.23.73.4
Търговия20.424.822.714.922.422.5
Транспорт10.76.99.512.69.69.5
Услуги23.024.815.414.517.617.3

Picture. Сирия. Икономика, структура, %, 2016

Сирия. Икономика, качество

Сирия. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт276.01 472.0897.01 198.02 877.01 203.0
Селско стопанство55.7297.7253.7296.3567.9247.2
Промишленост62.9240.4182.8360.9775.4322.2

Picture. Сирия. Икономика, качество, 1970-2016

Сирия. Международна търговия

Сирия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.312.43.27.119.77.2
Внос0.374.73.15.719.57.2
Нетен износ-0.062-2.30.0431.40.20-0.058

Picture. Сирия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Сирия. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор37.317.3
Ресурсно базирана икономика32.629.8
Производство на ниски технологии14.615.5
Производство на средни технологии12.532.0
Производство на високи технологии2.55.0
др.0.470.48

Сирия. Икономика, перспектива

Picture. Сирия. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir