Икономика

Свазиленд. Икономика, 1970-2016

Свазиленд. Икономика, размер

Свазиленд. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт0.150.811.31.74.44.0
Брутен национален доход0.110.630.991.53.73.1
Добавена стойност0.180.801.21.74.33.8

Picture. Свазиленд. Икономика, дял, %, 1970-2016

Свазиленд. Икономика, ръст

Picture. Свазиленд. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Свазиленд. Икономика, структура

Свазиленд. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство20.920.38.312.710.410.0
Промишленост19.423.535.436.735.134.1
Строителство3.66.74.23.83.52.8
Търговия24.116.916.514.715.516.0
Транспорт5.94.44.24.75.15.4
Услуги26.128.231.427.430.331.7

Picture. Свазиленд. Икономика, структура, %, 2016

Свазиленд. Икономика, качество

Свазиленд. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт347.01 336.01 456.01 637.03 688.02 983.0
Селско стопанство84.9269.1120.0201.6374.8284.7
Промишленост78.6311.7511.7583.61 262.5966.7

Picture. Свазиленд. Икономика, качество, 1970-2016

Свазиленд. Международна търговия

Свазиленд. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.120.570.761.22.11.9
Внос0.100.800.891.42.62.0
Нетен износ0.016-0.24-0.13-0.24-0.58-0.15

Picture. Свазиленд. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Свазиленд. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор8.620.9
Ресурсно базирана икономика52.832.3
Производство на ниски технологии9.317.0
Производство на средни технологии22.223.1
Производство на високи технологии2.75.0
др.4.51.7

Свазиленд. Икономика, перспектива

Picture. Свазиленд. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir