Икономика

Търкс и Кайкос. Икономика, 1970-2016

Търкс и Кайкос. Икономика, размер

Търкс и Кайкос. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт0.00980.0320.110.320.690.92
Брутен национален доход0.00920.0300.110.350.751.0
Добавена стойност0.0100.0340.110.310.660.83

Picture. Търкс и Кайкос. Икономика, дял, %, 1970-2016

Търкс и Кайкос. Икономика, ръст

Picture. Търкс и Кайкос. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Търкс и Кайкос. Икономика, структура

Търкс и Кайкос. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство1.31.31.31.50.640.61
Промишленост9.09.09.08.16.46.7
Строителство7.37.37.47.66.03.8
Търговия38.238.238.036.437.645.8
Транспорт10.410.410.411.07.48.2
Услуги33.833.833.935.541.934.9

Picture. Търкс и Кайкос. Икономика, структура, %, 2016

Търкс и Кайкос. Икономика, качество

Търкс и Кайкос. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт1 735.04 279.29 168.216 925.922 158.726 290.8
Селско стопанство23.858.8125.4244.8135.5144.7
Промишленост164.1404.7865.51 310.11 358.41 589.2

Picture. Търкс и Кайкос. Икономика, качество, 1970-2016

Търкс и Кайкос. Международна търговия

Търкс и Кайкос. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.00600.0200.0660.250.560.72
Внос0.00680.0220.0760.160.350.51
Нетен износ-0.0008-0.0026-0.0100.0890.210.20

Picture. Търкс и Кайкос. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Търкс и Кайкос. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор22.812.5
Ресурсно базирана икономика19.636.4
Производство на ниски технологии12.318.4
Производство на средни технологии22.023.3
Производство на високи технологии8.77.5
др.14.51.8

Търкс и Кайкос. Икономика, перспектива

Picture. Търкс и Кайкос. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir