Икономика

Чад. Икономика, 1970-2016

Чад. Икономика, размер

Чад. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт0.360.791.81.69.811.3
Брутен национален доход0.360.791.81.610.511.0
Добавена стойност0.410.912.11.89.510.4

Picture. Чад. Икономика, дял, %, 1970-2016

Чад. Икономика, ръст

Picture. Чад. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Чад. Икономика, структура

Чад. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство32.332.527.133.335.927.5
Промишленост10.09.79.07.531.327.8
Строителство4.74.87.85.75.44.8
Търговия32.332.531.734.15.615.5
Транспорт8.28.29.05.26.56.7
Услуги12.512.415.214.215.317.7

Picture. Чад. Икономика, структура, %, 2016

Чад. Икономика, качество

Чад. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт98.0175.0308.0189.0824.0780.0
Селско стопанство36.565.695.369.9288.2198.6
Промишленост11.219.631.715.8251.9200.7

Picture. Чад. Икономика, качество, 1970-2016

Чад. Международна търговия

Чад. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.0570.120.250.244.22.8
Внос0.0930.110.660.664.02.7
Нетен износ-0.0350.0070-0.41-0.420.200.079

Picture. Чад. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Чад. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор84.43.4
Ресурсно базирана икономика1.223.1
Производство на ниски технологии0.3618.3
Производство на средни технологии1.337.0
Производство на високи технологии0.2417.1
др.12.51.3

Чад. Икономика, перспектива

Picture. Чад. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir