Икономика

Тайланд. Икономика, 1970-2016

Тайланд. Икономика, размер

Тайланд. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт7.433.588.3126.1341.1407.0
Брутен национален доход7.433.187.1123.7326.8385.9
Добавена стойност7.433.588.3126.1341.1407.0

Picture. Тайланд. Икономика, дял, %, 1970-2016

Тайланд. Икономика, ръст

Picture. Тайланд. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Тайланд. Икономика, структура

Тайланд. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство25.923.210.08.510.58.3
Промишленост20.024.231.233.937.233.0
Строителство5.34.46.03.02.82.8
Търговия23.322.823.521.117.420.2
Транспорт6.25.36.98.37.17.2
Услуги19.220.022.425.225.028.5

Picture. Тайланд. Икономика, структура, %, 2016

Тайланд. Икономика, качество

Тайланд. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт200.0706.01 561.02 004.05 075.05 911.0
Селско стопанство51.8164.1156.2170.7534.2493.5
Промишленост40.0171.2486.9679.41 888.51 952.1

Picture. Тайланд. Икономика, качество, 1970-2016

Тайланд. Международна търговия

Тайланд. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ1.17.829.282.0226.8280.4
Внос1.49.935.871.4207.3220.5
Нетен износ-0.32-2.1-6.610.619.559.9

Picture. Тайланд. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Тайланд. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор9.218.5
Ресурсно базирана икономика20.49.4
Производство на ниски технологии12.013.1
Производство на средни технологии36.631.7
Производство на високи технологии19.322.9
др.2.54.4

Тайланд. Икономика, перспектива

Picture. Тайланд. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir