Икономика

Източен Тимор. Икономика, 1990-2016

Източен Тимор. Икономика, размер

Източен Тимор. Икономика, размер, млрд. $, 1990-2016
показател1990200020102016
Брутен вътрешен продукт0.210.454.02.7
Брутен национален доход0.250.463.32.1
Добавена стойност0.210.453.92.7

Picture. Източен Тимор. Икономика, дял, %, 1990-2016

Източен Тимор. Икономика, ръст

Picture. Източен Тимор. Икономика, ръст, 1990=100%, 1990-2016

Източен Тимор. Икономика, структура

Източен Тимор. Икономика, структура, %, 1990-2016
показател1990200020102016
Селско стопанство20.122.54.87.0
Промишленост35.020.678.162.6
Строителство14.29.61.86.6
Търговия6.720.04.15.3
Транспорт5.95.71.92.4
Услуги18.121.59.316.1

Picture. Източен Тимор. Икономика, структура, %, 2016

Източен Тимор. Икономика, качество

Източен Тимор. Икономика, на глава от населението, $, 1990-2016
показател1990200020102016
Брутен вътрешен продукт278.0519.03 604.02 131.0
Селско стопанство57.3117.0171.7149.3
Промишленост99.7107.32 775.11 329.3

Picture. Източен Тимор. Икономика, качество, 1990-2016

Източен Тимор. Международна търговия

Източен Тимор. Международна търговия, млрд. $, 1990-2016
показател1990200020102016
Износ0.0770.174.01.7
Внос0.350.752.01.4
Нетен износ-0.27-0.582.00.28

Picture. Източен Тимор. Международна търговия, млрд. $, 1990-2016

Източен Тимор. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор91.815.5
Ресурсно базирана икономика1.442.6
Производство на ниски технологии1.210.4
Производство на средни технологии2.621.4
Производство на високи технологии1.78.0
др.1.32.1

Източен Тимор. Икономика, перспектива

Picture. Източен Тимор. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir