Икономика

Туркменистан. Икономика, 1990-2016

Туркменистан. Икономика, размер

Туркменистан. Икономика, размер, млрд. $, 1990-2016
показател1990200020102016
Брутен вътрешен продукт3.14.922.636.2
Брутен национален доход3.14.720.734.4
Добавена стойност3.14.921.835.3

Picture. Туркменистан. Икономика, дял, %, 1990-2016

Туркменистан. Икономика, ръст

Picture. Туркменистан. Икономика, ръст, 1990=100%, 1990-2016

Туркменистан. Икономика, структура

Туркменистан. Икономика, структура, %, 1990-2016
показател1990200020102016
Селско стопанство32.322.914.513.4
Промишленост25.435.040.342.4
Строителство3.66.88.18.5
Търговия8.73.54.44.2
Транспорт11.96.66.66.4
Услуги18.125.126.025.0

Picture. Туркменистан. Икономика, структура, %, 2016

Туркменистан. Икономика, качество

Туркменистан. Икономика, на глава от населението, $, 1990-2016
показател1990200020102016
Брутен вътрешен продукт835.01 092.04 439.06 389.0
Селско стопанство274.7250.6624.4837.3
Промишленост216.2382.61 730.92 643.6

Picture. Туркменистан. Икономика, качество, 1990-2016

Туркменистан. Международна търговия

Туркменистан. Международна търговия, млрд. $, 1990-2016
показател1990200020102016
Износ3.44.817.226.9
Внос3.34.110.016.0
Нетен износ0.110.737.210.9

Picture. Туркменистан. Международна търговия, млрд. $, 1990-2016

Туркменистан. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор85.54.5
Ресурсно базирана икономика5.412.8
Производство на ниски технологии4.316.1
Производство на средни технологии3.451.7
Производство на високи технологии0.4411.6
др.0.833.2

Туркменистан. Икономика, перспектива

Picture. Туркменистан. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir