Икономика

Украйна. Икономика, 1990-2016

Украйна. Икономика, размер

Украйна. Икономика, размер, млрд. $, 1990-2016
показател1990200020102016
Брутен вътрешен продукт93.632.4136.093.3
Брутен национален доход92.530.3136.092.3
Добавена стойност88.927.6120.379.1

Picture. Украйна. Икономика, дял, %, 1990-2016

Украйна. Икономика, ръст

Picture. Украйна. Икономика, ръст, 1990=100%, 1990-2016

Украйна. Икономика, структура

Украйна. Икономика, структура, %, 1990-2016
показател1990200020102016
Селско стопанство24.816.38.413.7
Промишленост36.733.025.624.6
Строителство8.94.13.72.5
Търговия5.410.417.217.1
Транспорт7.813.812.212.2
Услуги16.422.333.029.9

Picture. Украйна. Икономика, структура, %, 2016

Украйна. Икономика, качество

Украйна. Икономика, на глава от населението, $, 1990-2016
показател1990200020102016
Брутен вътрешен продукт1 819.0663.02 970.02 099.0
Селско стопанство429.192.5221.2244.1
Промишленост633.1186.9671.9438.6

Picture. Украйна. Икономика, качество, 1990-2016

Украйна. Международна търговия

Украйна. Международна търговия, млрд. $, 1990-2016
показател1990200020102016
Износ25.019.564.046.0
Внос26.017.969.551.8
Нетен износ-0.981.6-5.5-5.8

Picture. Украйна. Международна търговия, млрд. $, 1990-2016

Украйна. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор25.617.7
Ресурсно базирана икономика26.421.1
Производство на ниски технологии15.613.1
Производство на средни технологии27.833.6
Производство на високи технологии3.513.3
др.1.01.1

Украйна. Икономика, перспектива

Picture. Украйна. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir