Икономика

Уругвай. Икономика, 1970-2016

Уругвай. Икономика, размер

Уругвай. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт2.510.69.222.840.352.4
Брутен национален доход2.510.68.922.838.851.1
Добавена стойност2.29.48.621.336.247.8

Picture. Уругвай. Икономика, дял, %, 1970-2016

Уругвай. Икономика, ръст

Picture. Уругвай. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Уругвай. Икономика, структура

Уругвай. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство16.714.010.66.48.06.6
Промишленост23.126.224.216.819.117.4
Строителство5.67.53.76.88.210.4
Търговия12.914.213.214.315.214.3
Транспорт7.75.56.49.17.95.7
Услуги33.932.541.946.541.745.6

Picture. Уругвай. Икономика, структура, %, 2016

Уругвай. Икономика, качество

Уругвай. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт903.03 650.02 971.06 872.011 938.015 221.0
Селско стопанство130.1453.2292.9411.9859.8915.7
Промишленост180.1847.3671.01 079.12 048.92 412.3

Picture. Уругвай. Икономика, качество, 1970-2016

Уругвай. Международна търговия

Уругвай. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.281.42.13.810.611.2
Внос0.352.31.84.610.210.6
Нетен износ-0.075-0.830.22-0.760.400.62

Picture. Уругвай. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Уругвай. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор61.517.5
Ресурсно базирана икономика20.614.9
Производство на ниски технологии7.815.8
Производство на средни технологии6.833.0
Производство на високи технологии2.618.5
др.0.640.39

Уругвай. Икономика, перспектива

Picture. Уругвай. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir