Икономика

Узбекистан. Икономика, 1990-2016

Узбекистан. Икономика, размер

Узбекистан. Икономика, размер, млрд. $, 1990-2016
показател1990200020102016
Брутен вътрешен продукт14.713.839.567.8
Брутен национален доход14.713.540.771.3
Добавена стойност14.912.035.961.9

Picture. Узбекистан. Икономика, дял, %, 1990-2016

Узбекистан. Икономика, ръст

Picture. Узбекистан. Икономика, ръст, 1990=100%, 1990-2016

Узбекистан. Икономика, структура

Узбекистан. Икономика, структура, %, 1990-2016
показател1990200020102016
Селско стопанство33.034.419.817.6
Промишленост25.916.226.725.7
Строителство10.56.96.67.2
Търговия5.812.310.610.5
Транспорт5.98.812.912.5
Услуги18.721.423.426.5

Picture. Узбекистан. Икономика, структура, %, 2016

Узбекистан. Икономика, качество

Узбекистан. Икономика, на глава от населението, $, 1990-2016
показател1990200020102016
Брутен вътрешен продукт720.0554.01 382.02 155.0
Селско стопанство240.6166.5248.1346.5
Промишленост188.878.7334.8505.0

Picture. Узбекистан. Икономика, качество, 1990-2016

Узбекистан. Международна търговия

Узбекистан. Международна търговия, млрд. $, 1990-2016
показател1990200020102016
Износ4.33.713.112.7
Внос7.03.79.712.2
Нетен износ-2.8-0.0223.40.50

Picture. Узбекистан. Международна търговия, млрд. $, 1990-2016

Узбекистан. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор30.07.4
Ресурсно базирана икономика2.619.3
Производство на ниски технологии12.813.4
Производство на средни технологии9.141.0
Производство на високи технологии4.515.2
др.41.03.8

Узбекистан. Икономика, перспектива

Picture. Узбекистан. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir