Икономика

Сейнт Винсент и Гренадини. Икономика, 1970-2016

Сейнт Винсент и Гренадини. Икономика, размер

Сейнт Винсент и Гренадини. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт0.0210.0700.230.400.680.77
Брутен национален доход0.0210.0810.230.380.670.75
Добавена стойност0.0190.0670.210.350.580.65

Picture. Сейнт Винсент и Гренадини. Икономика, дял, %, 1970-2016

Сейнт Винсент и Гренадини. Икономика, ръст

Picture. Сейнт Винсент и Гренадини. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Сейнт Винсент и Гренадини. Икономика, структура

Сейнт Винсент и Гренадини. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство14.110.716.78.57.18.2
Промишленост10.611.612.311.210.49.7
Строителство8.49.36.98.38.87.7
Търговия12.612.111.917.816.115.6
Транспорт11.811.514.514.313.813.1
Услуги42.544.837.739.943.845.7

Picture. Сейнт Винсент и Гренадини. Икономика, структура, %, 2016

Сейнт Винсент и Гренадини. Икономика, качество

Сейнт Винсент и Гренадини. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт234.0696.02 179.03 673.06 232.06 980.0
Селско стопанство29.870.8320.6272.9378.8485.7
Промишленост22.476.7236.3359.4554.6572.0

Picture. Сейнт Винсент и Гренадини. Икономика, качество, 1970-2016

Сейнт Винсент и Гренадини. Международна търговия

Сейнт Винсент и Гренадини. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.00520.0330.130.180.190.20
Внос0.0120.0590.140.180.390.39
Нетен износ-0.0065-0.025-0.011-0.0055-0.20-0.20

Picture. Сейнт Винсент и Гренадини. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Сейнт Винсент и Гренадини. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор20.117.7
Ресурсно базирана икономика25.637.7
Производство на ниски технологии7.913.5
Производство на средни технологии41.821.4
Производство на високи технологии1.98.5
др.2.81.2

Сейнт Винсент и Гренадини. Икономика, перспектива

Picture. Сейнт Винсент и Гренадини. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir