Икономика

Венецуела. Икономика, 1970-2016

Венецуела. Икономика, размер

Венецуела. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт13.869.147.0117.1393.8291.4
Брутен национален доход13.068.845.6115.8388.9283.8
Добавена стойност13.269.847.2112.2373.9272.5

Picture. Венецуела. Икономика, дял, %, 1970-2016

Венецуела. Икономика, ръст

Picture. Венецуела. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Венецуела. Икономика, структура

Венецуела. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство6.14.65.94.15.75.6
Промишленост40.742.851.540.442.430.6
Строителство11.215.05.88.18.58.5
Търговия9.56.810.79.515.522.1
Транспорт3.63.23.26.95.75.7
Услуги29.027.723.031.022.127.5

Picture. Венецуела. Икономика, структура, %, 2016

Венецуела. Икономика, качество

Венецуела. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт1 194.04 507.02 368.04 784.013 566.09 230.0
Селско стопанство69.2207.9139.1188.2729.2481.6
Промишленост462.01 949.61 224.41 850.85 467.92 645.2

Picture. Венецуела. Икономика, качество, 1970-2016

Венецуела. Международна търговия

Венецуела. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ3.121.819.134.8112.412.9
Внос2.416.39.621.269.394.0
Нетен износ0.635.69.513.643.0-81.1

Picture. Венецуела. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Венецуела. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор63.914.0
Ресурсно базирана икономика18.815.6
Производство на ниски технологии1.712.3
Производство на средни технологии12.839.2
Производство на високи технологии0.1618.6
др.2.60.42

Венецуела. Икономика, перспектива

Picture. Венецуела. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir